Барометър за мониторинг
на зелената дигитализация в България

Барометърът позволява измерване на ефекта от прилагането на технологии и иновации, които допринасят за зелената трансформация и за дигитализацията на предприятията в различни икономически сектори