Барометър

Физически лица

Използването на Барометъра подпомага бързото ориентиране на гражданите за това как се справят на индивидуално ниво по отношение на зелената дигитализация. От своя страна, това ориентиране има за цел да повиши нивото на информираност и да подпомогне активно гражданско участие в двойния преход.

Юридически лица

Използването на Барометъра подпомага бързото ориентиране на ръководителите на компаниите по отношение на това как се справят и къде са позиционирани на ниво сектор и на ниво икономика по отношение на зелената дигитализация. От своя страна, това ориентиране има за цел да повиши нивото на информираност и да стимулира фирмите да изготвят последващ детайлен анализ на всички бизнес дейности, имащи отношение към зелената дигитализация.