Партньори

Проект GO_GREEN се изпълнява съвместно от 8 организации от Албания, България, Гърция, Кипър и Република Северна Македония.

Партньорите са следните:
• Водещ партньор: Регион на Западна Македония (Гърция)
• Партньор 2: Техническа камара на Гърция (Гърция)
• Партньор 3: Лесотехнически университет, Факултет по Eкология и ландшафтна архитектура (България)
• Партньор 4: Кипърска търговско-промишлена палата (Кипър)
• Партньор 5: Кипърска енергийна агенция (Кипър)
• Партньор 6: Бюро за регионално развитие, Министерство на местното самоуправление (Северна Македония)
• Партньор 7: Национална агенция за информационното общество (Албания)
• Партньор със статус на наблюдател: Министерство на инфраструктурата и енергетиката на Албания

Допълнителна информация за проекта: www.interreg-balkanmed.eu

Уеб сайт на проекта: www.gogreenbalkanmed.eu