Библиотека

Документи, разработени по проект GO_GREEN:

Теоретичен курс за начинаещи (български език)
Теоретичен курс за начинаещи (английски език)
Summary report on the readiness of the sectors for the digital transformation and the possible carbon footprint
Брошура за проекта „Computing Power Goes Green“ (GO_GREEN)
Бюлетин №1
Доклад за настоящите тенденции, състояние и готовността за зелена дигитална трансформация на българските предприятия и очакваната промяна в екологичния отпечатък: пълна версия
Доклад за настоящите тенденции, състояние и готовността за зелена дигитална трансформация на българските предприятия и очакваната промяна в екологичния отпечатък: резюме

Уеб сайт на проекта с допълнителни материали: www.gogreenbalkanmed.eu

Други документи:

Circular economy package. Four legislative proposals on waste
Digital Economy and Society Index (DESI) 2022 – Thematic chapters
Towards a green & digital future. Key requirements for successful twin transitions in the European Union
Зелената икономика – подход към правенето на екологичен бизнес
Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI), 2022 г. – България
План за действие относно кръговата икономика. Европейският зелен пакт