Барометър 2

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

Използването на Барометъра подпомага бързото ориентиране на ръководителите на компаниите по отношение на това как се справят и къде са позиционирани на ниво сектор и на ниво икономика по отношение на зелената дигитализация.