Барометър за физически лица

Използването на Барометъра подпомага бързото ориентиране на гражданите за това как се справят на индивидуално ниво по отношение на зелената дигитализация. От своя страна, това ориентиране има за цел да повиши нивото на информираност и да подпомогне активно гражданско участие в двойния преход.