Ниска степен

Имате много голям потенциал за развитие в посока зелена дигитализация. Като първа стъпка Ви съветваме да повишите своето ниво на информираност за възможностите и ефектите от зелената дигитализация. По този начин ще можете да вземете най-подходящото решение за това как да развиете своите умения за прехода към зелена дигитализация.