Слаба степен

Вие вече сте започнали да мислите и действате в посока зелена дигитализация, но все още има значителен потенциал за прилагане на зелени дигитални решения във Вашето ежедневие. Нужно е да повишите още повече нивото си на информираност за възможностите и ефектите от зелената дигитализация. По този начин ще можете да вземете най-подходящото решение за това как да продължите процеса на развитие на умения за зелена дигитализация.