Умерена степен

Вие вече сте постигнали известни успехи в областта на зелената дигитализация, но все още има немалък потенциал за прилагане на зелени дигитални решения във Вашето ежедневие. Нужно е да повишите още повече нивото си на информираност за възможностите и ефектите от зелената дигитализация. По този начин ще можете да вземете най-подходящото решение за това как да достигнете до още по-високи нива на зелена дигитализация.