Много ниска степен на зелена дигитализация

Има много голям потенциал за идентифициране, внедряване и прилагане на зелени дигитални решения във Вашата фирма. Като първа стъпка в тази посока Ви съветваме да повишите нивото на информираност на екипа си (и ръководство, и служители) за възможностите и ефектите от зелената дигитализация. По този начин Вие и Вашите колеги ще можете да вземете най-ефективното за Вашия бизнес решение кога и по какъв начин да развиете зелена дигитализация.

Препоръки за повишаване на степента на зелена дигитализация

Къде се намирам спрямо другите?