Ниска степен на зелена дигитализация

Вече сте започнали да мислите и да действате в посока зелена дигитализация, но все още имате значителен потенциал за идентифициране, внедряване и прилагане на зелени дигитални решения. Нужно е да повишите още повече нивото на информираност на екипа си (вкл. ръководство и служители) за възможностите и ефектите от зелената дигитализация. По този начин, ще можете да вземете най-ефективното решение как и кога да продължите процеса да работите в тази посока.

Препоръки за повишаване на степента на зелена дигитализация

Къде се намирам спрямо другите?