Умерена степен на зелена дигитализация

Вече сте постигнали успехи в областта на зелената дигитализация, но все още имате немалък потенциал за идентифициране, внедряване и прилагане на допълнителни зелени дигитални решения. 

Нужно е да повишите още повече нивото на информираност на екипа си (вкл. ръководство и служители) за ефектите от зелената дигитализация и възможностите за финансиране на подобни действия. По този начин ще можете да вземете най-ефективното решение кога и как да достигнете до още по-високо ниво на зелена дигитализация.

Препоръки за повишаване на степента на зелена дигитализация

Къде се намирам спрямо другите?