Висока степен на зелена дигитализация

Вече сте постигнали много в областта на зелената дигитализация, но това не означава, че сте изчерпали напълно всички възможности. Нещо повече, динамичното развитие на дигиталните зелени решения изисква непрекъснато запознаване с новостите, инвестиране в разработката и внедряването на иновации, допълнително намаляване на разходите и продължаващо повишаване на конкурентоспособността на продуктите и услугите Ви на европейския и световния пазар.

Всичко това може да бъде постигнато посредством полагане на усилия за развитие на компетентности и умения в областта на зелената икономика на целия екип (вкл. ръководство и служители). По този начин, ще имате капацитета да вземате възможно най-ефективните решения за това как да достигнете до още по-високо ниво на зелена дигитализация.

Препоръки за повишаване на степента на зелена дигитализация

Къде се намирам спрямо другите?